Älg Moose

Swedish Wild Meat AB

Swedish Wild Meat AB

the wild taste of Sweden's forest

VÄLKOMNA WELCOME

Företaget är beläget i nordvästra Jämtland.  Vår verksamhet är nära naturen och vi förädlar  naturliga produkter för en hälsosam livsstil.  Vi erbjuder älg, björn och ren samt  skogsfågel och andra djur som vi förädlar  och bereder för restauranger och storkök.  Vi saluför också hudar från älg, björn,  ren, hjort och nöt.The company is located in northwestern Jämtland. Our business is close to nature and we are processing natural products for a healthy lifestyle. We offer moose, bear and clean as well forest birds and other animals we process and preparing for restaurants and kitchens. We also sell hides from moose, bear, pure, deer and nut.

©ajo 2018

Älgprodukter

 

Samtliga styckdetaljer leveras vacuumförpackade

Älg 1:a (produktionskött, ej vacuumpackad)

Älg 2:a (produktionskött, ej vacuumpackad)

Älgskav Gourmet

Bogstek

Stek (nätad)

Högrev

Ytterfilé

Innerfilé

Innanlår

Fransyska

Rostbiff

Rulle

Entrecoté

Grytbitar

Köttfärs

Torkad älgstek

Moose products

 

All pieces are supplied with vaccum packaging

Moose 1:a (produktionbeef, not vacuum-packed)

Moose 2:a (produktionbeef, not vacuum-packed)

Moose chafing Gourmet

Blade steak

Steak (netted)

Chuck

Sirloin

Tenderloin

Topside

Beef knuckle

Eye round

Rib eye

Stew beef

Minced meat

Dried moose steak

Smoked moose heart

Hitta oss Find Us

 

Nagasjötjälen 275 833 59 Hoting Sverige

Telephone: +46 (0)624 610 40

Email: welcome@swedishwildmeat.se

Order: order@swedishwildmeat.se

 

Copyright © Swedish Wild Meat AB 2018  All Rights Reserved