Hjortron Cloudberries

Hjortron eller Norrlands guld kallas Cloudberry på engelska för dess form som liknar ett cumulusmoln. Varm hjortronsylt till glass är en delikatess som efterrätt. Om glassen innehåller grädde och socker så är hjortronen desto nyttigare. Näringsvärde per 100 gr.: C-vitamin 63 mg, Folat 30 mcg, Järn 0,7 mg, Zink 0,6 mg, Kalcium15 mg. Sockerhalt varierar med tillredning.

Hjortron or Norrland's gold is called Cloudberry in English for its form similar to a cumulus cloud.Hot cloudberry jam for ice cream is a delicacy like dessert. If the ice cream contains cream and sugar, the cloudberry is the more healthier.Nutritional value per 100 gr .:Vitamin C 63 mg, folate 30 mcg, iron 0.7 mg, zinc 0.6 mg, calcium 15 mg.Sugar content varies with preparation.

Swedish Wild Meat AB

Swedish Wild Meat AB

the wild taste of Sweden's forest

VÄLKOMNA WELCOME

Företaget är beläget i nordvästra Jämtland.  Vår verksamhet är nära naturen och vi förädlar  naturliga produkter för en hälsosam livsstil.  Vi erbjuder älg, björn och ren samt  skogsfågel och andra djur som vi förädlar  och bereder för restauranger och storkök.  Vi saluför också hudar från älg, björn,  ren, hjort och nöt.The company is located in northwestern Jämtland. Our business is close to nature and we are processing natural products for a healthy lifestyle. We offer moose, bear and clean as well forest birds and other animals we process and preparing for restaurants and kitchens. We also sell hides from moose, bear, pure, deer and nut.

©ajo 2018

Hitta oss Find Us

 

Nagasjötjälen 275 833 59 Hoting Sverige

Telephone: +46 (0)624 610 40

Email: welcome@swedishwildmeat.se

Order: order@swedishwildmeat.se

 

Copyright © Swedish Wild Meat AB 2018  All Rights Reserved