Lingon Lingonberries

Swedish Wild Meat AB

Swedish Wild Meat AB

the wild taste of Sweden's forest

VÄLKOMNA WELCOME

Företaget är beläget i nordvästra Jämtland.  Vår verksamhet är nära naturen och vi förädlar  naturliga produkter för en hälsosam livsstil.  Vi erbjuder älg, björn och ren samt  skogsfågel och andra djur som vi förädlar  och bereder för restauranger och storkök.  Vi saluför också hudar från älg, björn,  ren, hjort och nöt.The company is located in northwestern Jämtland. Our business is close to nature and we are processing natural products for a healthy lifestyle. We offer moose, bear and clean as well forest birds and other animals we process and preparing for restaurants and kitchens. We also sell hides from moose, bear, pure, deer and nut.

©ajo 2018

Lingon kan beredas som sylt eller som rårörda. Som sylt passar lingon till allt från grötfrukost till middag med stek, köttbullar, pannbiff, blodpudding eller strömming. Användningsområdena är nära nog outtömliga. Näringsvärde per 100 gr.: C-vitamin 8 mg, Folat 25 mcg,Järn 0,4 mg, Zink 0,2 mg, Kalcium 16 mg. Lingon kan motverka viktuppgång Sockerhalt varierar med tillredning.

Lingon can be prepared as jam or as ripe. As a jam, lingon fits everything from porridge breakfast to dinner with steak, meatballs, beef steak, blood pudding or Baltic herring. The applications are almost inexhaustible.Nutritional value per 100 gr .:Vitamin C 8 mg, Folate 25 mcg, Iron 0.4 mg, Zinc 0.2 mg, Calcium 16 mg. Lingon can counteract weight gain. Sugar content varies with preparation.

Hitta oss Find Us

 

Nagasjötjälen 275 833 59 Hoting Sverige

Telephone: +46 (0)624 610 40

Email: welcome@swedishwildmeat.se

Order: order@swedishwildmeat.se

 

Copyright © Swedish Wild Meat AB 2018  All Rights Reserved