mer bär more berries

Swedish Wild Meat AB

Swedish Wild Meat AB

the wild taste of Sweden's forest

VÄLKOMNA WELCOME

Företaget är beläget i nordvästra Jämtland.  Vår verksamhet är nära naturen och vi förädlar  naturliga produkter för en hälsosam livsstil.  Vi erbjuder älg, björn och ren samt  skogsfågel och andra djur som vi förädlar  och bereder för restauranger och storkök.  Vi saluför också hudar från älg, björn,  ren, hjort och nöt.The company is located in northwestern Jämtland. Our business is close to nature and we are processing natural products for a healthy lifestyle. We offer moose, bear and clean as well forest birds and other animals we process and preparing for restaurants and kitchens. We also sell hides from moose, bear, pure, deer and nut.

©ajo 2018

Hallon växer på vilda eller odlade buskar i nära på hela landet. Hallon kallas ibland för brännbär vilket kan förklaras av att de gärna växer där det har brunnit. Bären är oftast röda men det finns även gula hallon. Näringsvärde per 100 gr.: Protein 1g, Fett 0,6g, Mättade fettsyror 0.1 g, Kolhydrater 4 g, Fibrer 4 g, C-vitamin 27 mg, Folat 46 mcg, Järn 1.1 mg, Zink 1,3 mg, Kalcium 27 mg. Sockerhalt varierar med tillredning

Raspberry grows on wild or cultivated shrubs in close proximity to the entire country. Raspberries are sometimes called burns, which can be explained by the fact that they are happy to grow where it has burned. The berry is usually red but there is also yellow raspberry. Nutritional value per 100 gr .: Protein 1g, Fat 0.6g, Saturated fatty acids 0.1g, Carbohydrates 4g, Fiber 4g, Vitamin C 27mg, Folate 46mcg, Iron 1.1mg, Zinc 1.3mg, Calcium 27mg. Sugar content varies with preparation

Kråkbär är ett vintergrönt ris som hör till växtfamiljen Ljungväxter. Växtens frukt är ett svart, ganska orrt bär som påminner om blåbär men är mindre och har större och hårdare kärnor. Bäret är sött men i övrigt ganska smaklöst. Vissa anser att smaken blir bätter sedan bären utsatts för frost. Japanska studier har visat att kråkbär innehåller ämnen som är bra för hälsan Kråkbär är en bra kostfiberkälla. 100 gram kråkbär innehåller samma mängd fibrer som till exempel cirka 50 gram russin.

Crowberry is a winter green rice belonging to the plant family heather Plants. The fruit of the plant is a black, quite ornate berry that resembles blueberries but is smaller and has bigger and harder kernels. The berry is sweet but by the way quite tasteless. Some consider the taste to be better since the berries have been exposed to frost.Japanese studies have shown that crowberrys contain substances that are good for health. Crowberry is a good dietary fiber source. 100 grams of crowberrys contain the same amount of fiber as for example about 50 grams of raisins.

Svarta vinbär odlas ofta som trädgårdsväxt. Bären, som är mycket C-vitaminrika, används till gelé, saft och sylt. Näringsvärde per 100 g. Mättade fettsyror 0.2 g, Kolhydrater 12 g, Fibrer 7 g, C-vitamin 150 mg, Folat 21 mcg, Järn 0.7 mg, Zink 0.3 mg, Kalcium 70mg.

Black currants are often grown as garden plants. The berry, which is very vitamin C rich, is used for jelly, juice and jam. Nutritional value per 100 g. Saturated fatty acids 0.2 g, Carbohydrates 12 g, Fiber 7 g, Vitamin C 150 mg, Folate 21 mcg, Iron 0.7 mg, Zinc 0.3 mg, Calcium 70 mg.

Hitta oss Find Us

 

Nagasjötjälen 275 833 59 Hoting Sverige

Telephone: +46 (0)624 610 40

Email: welcome@swedishwildmeat.se

Order: order@swedishwildmeat.se

 

Copyright © Swedish Wild Meat AB 2018  All Rights Reserved