Björn Bear

Swedish Wild Meat AB

Swedish Wild Meat AB

the wild taste of Sweden's forest

VÄLKOMNA WELCOME

Företaget är beläget i nordvästra Jämtland.  Vår verksamhet är nära naturen och vi förädlar  naturliga produkter för en hälsosam livsstil.  Vi erbjuder älg, björn och ren samt  skogsfågel och andra djur som vi förädlar  och bereder för restauranger och storkök.  Vi saluför också hudar från älg, björn,  ren, hjort och nöt.The company is located in northwestern Jämtland. Our business is close to nature and we are processing natural products for a healthy lifestyle. We offer moose, bear and clean as well forest birds and other animals we process and preparing for restaurants and kitchens. We also sell hides from moose, bear, pure, deer and nut.

©ajo 2018

Björn är en allätare och den björn som finns i Sverige är brunbjörnen.  Brunbjörnen är en stor och massiv byggd björn, vikten varierar mellan  100 och 400 kilo. Björnen blir mellan 2 och 3 meter lång.  Mestadels är den vegetarian, men jagar och äter Ren och Älg, främst kalv på våren.  Björnen finns än så länge enbart i Norra Sverige. Björnen går i ide  under vintern.  Äter eller dricker inget alls under denna tid. Lever enbart på sina fettreserver.  Kan föbränna 40 % av sin kroppsvikt. Björnkött kan vara svårt att köpa i daglig varuhandel i Sverige idag Vi är sannolikt det enda slakteriet i norra Jämtland som kan erbjuda björnkött(OBS!! INTE för export)

Bear is an omnivor and the bear in Sweden is the brown bear. The brown bear is a big and massively built bear, the weight varies between 100 and 400 kilos. The bear is between 2 and 3 meters long. Mostly, it is vegetarian, but chases and eats pure and moose, mainly calf in spring. The bear is currently only in northern Sweden. The bear goes into the hibernation during the winter. The bear do not eat or drink anything at all during this time. Only live on their fat reserves. Can burn 40% of its body weight. Beef meat can be difficult to buy in daily merchandise in Sweden today We are probably the only slaughterhouse in northern Jämtland that can offer bear meat(NOT for export!!!)

Björnprodukter

 

Samtliga styckdetaljer levereras vaccumförpackade

Björn 1:a (produktionskött, ej vacuumpackad)

Björn 2:a (produktionskött, ej vacuumpackad)

Bogstek

Bog

Entrecoté

Skinka

Innerfilé

Ytterfilé

Innanlår

Björnstek  

Bearproducts

 

All pieces are supplied vacuum-packed

Bear 1:a (produktionbeef, not vacuum-packed)

Bear 2:a (produktionbeef, not vacuum-packed)

Blade steak

Shoulder clod

Entrecoté

Ham

Tenderloin

Sirloin

Boneless Beef Inside

Bear steak

 

Hitta oss Find Us

 

Nagasjötjälen 275 833 59 Hoting Sverige

Telephone: +46 (0)624 610 40

Email: welcome@swedishwildmeat.se

Order: order@swedishwildmeat.se

 

Copyright © Swedish Wild Meat AB 2018  All Rights Reserved